English:
Motto and philosophy:
We do it to meet friends online!
For friendly chatting, gaming experience. From newbies to masters.
Play free. Watch and have fun. Single or with whole family.
From any device and any operating system, simple from web browser.
Virtual reality suppose to be extension of standard comunication space, no more, no less.
Meet friends in real world always You can!

Welcome! Here is link to server where where we play now:
Click and Play on server Online1 - Beta server is running.

Česky:
Motto a idea:
Vytváříme prostor pro online setkání s přáteli!
Pro přátelské popovídání si a hraní. Od začátečníků po mistry.
Hrej zdarma. Pozoruj a bav se. Sám nebo s celou rodinou.
Z libovolného zařízení a operačního systému, jednoduše ve webovém prohlížeči.
Virtuální realita má být rozšířením normálního komunikačního prostoru, nic víc, nic míň..
Setkávej se s přáteli ve skutečném světě kdykoliv můžeš!

Vítej! Zde je ukazatel na server kde nyní hrajeme:
Klikni a Hrej na serveru Online1 - Beta server právě běží.